دوره های برگزار شده

 1. برگزاری دوره های آموزش ایمنی و بهداشت کار با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار از بهمن ماه سال 94 تا آذرماه سال 99
 • ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار و مدیران
 • آشنایی با تبعات حقوقی حوادث ناشی از کار ویژه کارفرمایان
 • ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران و کارگران پیمانکار
 • عمومی ایمنی ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها 
 • شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
 • ایمنی عمومی برق
 • آشنایی و استفاده از لوازم حفاظت فردی
 • ایمنی کار با مواد شیمیایی
 • کارگاه بررسی حوادث ناشی از کار
 • ایمنی کار با جراثقال ها
 • ایمنی داربست ها و کار در ارتفاع
 • سیستم مدیریت ایمنی کار، سلامت و محیط زیست (HSE-MS)
 • امداد و کمکهای اولیه
 • ایمنی جوشکاری و برشکاری
 • ایمنی کار در آزمایشگاه
 • و...

2. برگزاری سمینارهای آموزشی

 • رفع صفت سخت و زیان آور
 • آشنایی با قوانین و مقرارت کار
 • بیمه و تأمین اجتماعی
 • آشنایی با قوانین جدید مالیاتهای مستقیم
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • دادخواهی تا دادرسی مالیاتی
 • طرح طبقه بندی مشاغل
 • توانایی های لازم برای یک بازرس ایمنی
 • سمینار نقش مدیران در کنترل و کاهش حوادث ناشی از کار
 • و...

3. برگزاری وبینارهای آموزشی (مجازی)

 • بیمه و تأمین اجتماعی
 • آیین نگارش مکاتبات اداری
 • سلامت روان، بازدهی شغلی و افزایش کارایی در دوران کرونا

 

 • جمع کل دوره های آموزش ایمنی و سمینارها: 99250 نفرساعت

 

 

 

 amar 99