ایمنی برق و سیستم اتصال زمین

مشخصات دوره
نوع دوره  تخصصی
مدت زمان دوره(ساعت) 20
تاریخ شروع دوره 14 دیماه 98
روزهای تشکیل کلاس شنبه- دوشنبه و چهارشنبه (14، 16 و 18 دیماه 98) 
مدرس  آقای مهندس اکبری و آقای مهندس طاهری
میزان سرمایه گذاری  2,700,000 ریال