ایمنی ویژه کارفرمایان پیمانکار

مشخصات دوره
نوع دوره  عمومی
مدت زمان دوره(ساعت) 20
تاریخ شروع دوره  
روزهای تشکیل کلاس  
مدرس  
میزان سرمایه گذاری  

,