شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

مشخصات دوره
نوع دوره  تخصصی
مدت زمان دوره(ساعت) 16 ساعت
تاریخ شروع دوره  
روزهای تشکیل کلاس  
مدرس  
میزان سرمایه گذاری