Isfahan Province Association of Guild Societies of Employers

شورای عالی حفاظت فنی به ریاست وزیر کار تصویب کرد آتش‌نشانی به گروه ب مشاغل سخت و زیان‌آور پیوست

امروز شورای عالی حفاظت فنی به ریاست محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی تشکل جلسه دارد و با اکثریت آرا، قرار گرفتن مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی در گروه ب مشاغل سخت و زیان‌آور را تصویب کرد.

با مصوبه شورای عالی حفاظت فنی، مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی در گروه ب مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گرفت.

یک‌صد و چهل و نهمین نشست شورای عالی حفاظت فنی امروز با ریاست محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور حاتم شاکرمی معاون وزیر روابط کار وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های دولتی در محل وزارت کار برگزار شد.

بررسی سخت و زیان‌آوری مشاغل آتش‌نشانی ،اولین دستور کار این شورا بود که درنهایت پس از بررسی و ارائه گزارش‌های کارشناسی با رأی همه اعضا مصوب شد مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی به ۱۳ گروه شغلی موجود در گروه «ب» مشاغل سخت و زیان‌آور اضافه شود.

و همچنین در شورای عالی حفاظت فنی تأکید شد: بر اساس تکلیف برنامه ششم توسعه آن دسته از آتش‌نشانانی که خارج از شمول قانون کار هستند نیز مشمول مصوبه این شورا خواهند بود و در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار خواهند گرفت. به‌عبارت‌دیگر با مصوبه شورای عالی حفاظت نفی، تمام آتش‌نشانان مشاغل عملیاتی تابع قانون کار و خارج از قانون کار مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور شدند.

همچنین با نظر اعضای شورای عالی حفاظت مقرر شد در کمیته‌های استانی، وضعیت عملیاتی یا غیرعملیاتی بودن مشاغل آتش‌نشانی خاص استان‌ها مانند آتش‌نشان غواص، چاه نورد، قایقران و ... بررسی و به اطلاع شورا رسانده شود.

طبق قانون تأمین اجتماعی، در مشاغل سخت و زیان‌آور گروه اول که به نام گروه الف شناخته می‌شوند، کارفرمایان کارگاه‌های دایر مکلف‌اند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به سالم‌سازی، کاهش آلاینده‌ها، ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط (مصوب شورای عالی حفاظت فنی) و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام کنند.

گروه دوم مشاغل یا همان گروه ب، مشاغلی هستند که ماهیتاً سخت و زیان‌آورند و با به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی از سوی کارفرما، صفت سخت و زیان‌آوری کاهش یافته اما همچنان سخت و زیان‌آوری آنها حفظ می‌شود.

Img20190120124725937