چشم انداز

 

chashmandaz با اتکال به قدرت لا یزال الهی و در سایه توجهات حضرت ولیعصر (ع) و اراده و عزم کارفرمایان و اعضاءکانون و تلاش عالمانه و رعایت اصول و فروع دین مبین اسلام و قانون اساسی، کانون کارفرمایان در افق چشم اندازسال 1404 نهادی است : که اکثریت کارفرمایان استان اصفهان را زیر پوشش خدمات خود و انجمن های تحت پوشش قرار داده و از نظر تعداد اعضاء سطح خدمات و رضایت مندی اعضاء در جایگاههای برتر از سازمانها و نهادهای دولتی و مردمی دیگر قرار دارد. عضویت در کانون امتیاز مهمی از نظر اجتماعی خواهد بود که کارفرمایان و مدیران انجمنهای تحت پوشش برای کسب آن تلاش خواهند کرد. اعضاء کانون با دریافت خدمات علمی، مشاوره ای، حقوقی و تخصصی با رشد قابل توجه در فعالیت اقتصادی خود معرف موفقیت کانون خواهند بود. مردم و دولت به کانون با دیده احترام و اعتماد خواهند نگریست و در رسیدن جامعه به اهداف بلند چشم انداز 1404 نقش موثر و مهم برای آن قائل هستند.