طرح رتبه‌بندی خدمات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بر اساس رضایت کارفرمایان

گزارش بررسی رضایتمندی کارفرمایان عضو کانون از بانک‌های اصفهان آماده‌ است.

جهت دریافت گزارش عدد 3 را به شماره‌ی 50009000150009 ارسال کنید.

در اسرع وقت با شما تماس می‌گیریم.

فایل نهایی 1 42 pages to jpg 0001