عضویت هیات تشخیص

راهنما: برای پیوستن به هیات تشخیص ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان می توانید فرم زیر را تکمیل نموده و منتظر تماس ما باشید و یا نسخه چاپی فرم را دانلود نموده و سپس فرم را پرینت گرفته و بصورت حضوری به آدرس "استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، خیابان نیکبخت شرقی، جنب بانک ملی، ساختمان خانه صنعت و معدن استان اصفهان، طبقه سوم، واحد 10، کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان" مراجعه فرمایید.

دانلود فرم درخواست

نام(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

نام پدر(*)
ورودی نامعتبر

جنسیت(*)
ورودی نامعتبر

کدملی(*)
ورودی نامعتبر

شماره شناسنامه(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد(*)
/ / ورودی نامعتبر

محل تولد(*)
ورودی نامعتبر

وضعیت تاهل(*)
ورودی نامعتبر

مدرک تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر

عضو تشکل کارفرمایی(*)
ورودی نامعتبر

سابقه عضویت در هیات های تشخیص(*)
ورودی نامعتبر

سابقه عضویت در هیات های حل اختلاف(*)
ورودی نامعتبر

سابقه کار(*)
ورودی نامعتبر

نشانی محل اشتغال(*)
ورودی نامعتبر

نام موسسه/شرکت یا سازمان محل اشتغال(*)
ورودی نامعتبر

سمت در موسسه/شرکت یا سازمان محل اشتغال(*)
ورودی نامعتبر

آدرس محل سکونت(*)
ورودی نامعتبر

آیا آشنایی با قانون کار(روابط کار و قانون بیمه بیکاری و ...) را دارید؟ در چه حدی؟(*)
ورودی نامعتبر

آیا گواهی آموزش قانون کار دارید؟(*)
ورودی نامعتبر

تلفن محل سکونت(*)
ورودی نامعتبر

تلفن محل اشتغال(*)
ورودی نامعتبر

شماره تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

فاکس
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی معرف(*)
ورودی نامعتبر

شغل معرف(*)
ورودی نامعتبر

تلفن معرف(*)
ورودی نامعتبر

عکس پرسنلی(*)
ورودی نامعتبر

اینجانب
ورودی نامعتبر

صحت مطالب مندرج در فرم بالا را گواهی می نمایم و متعهد می گردم در تمام جلسات حضور فعال و به موقع داشته باشم و در طول انجام وظیفه در هر یک از هیات ها ، تبعیت از قانون و اصول اخلاقی را مد نظر قرار داده و همواره جانب عدل و عدالت را رعایت نمایم و در صدور آراء ، خداوند سبحان را ناظر بر اعمال و حق گوییی و حقانیت را ملحوظ نظر داشته باشم و اساسا اصحاب دعوا را برادران و خواهران خود دانسته و از طرف داری نابجا و ناحق یکی از اصحاب دعوا جدا بپرهیزم تا قضاوت انجام شده مورد رضایت حق تعالی قرار گیرد.

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
  کد جدیدورودی نامعتبر