مزیت کارت کارفرمایی

مزیت های کارت کارفرمایی:

1  استفاده از کارت به عنوان کفالت در محاکم قضایی

2  معرف سطح، اعتبار و حوزه فعالیت صاحب کارت

3  جهت تسهیل در امور روزمره کارفرمایان

4  مزیت رقابتی برای سطوح مختلف دارندگان کارت

5  ورود به شبکه کارفرمایی رتبه‌بندی شده‌ی استان اصفهان

6  استفاده از خدمات ویژه‌ کارت شامل خدمات حوزه‌ی گردشگردی، حوزه پزشکی و حوزه تامین مالی

7  استفاده از مزایای طرح "کارفرما برای کارفرما"

8  استفاده از اطلاعات آماری و تحلیلی سطح رضایت‌مندی کارفرمایان از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری

9  استفاده از آموزش‌های خاص بر اساس نیازسنجی و نظرسنجی نظرکارفرمایان

 

   

هدف دیگر کانون از صدور این کارت، تسهیل و تسریع در امور روزمره کارفرمایان می باشد. هیأت مدیره کانون به منظور تحقق این امر، جلسات متعددی را با ادارات و ارگان های مختلف استان جهت اخذ امتیازاتی برای دارندگان کارت کارفرمایی برگزار نمودند از جمله تشکیل جلسه با دادگستری کل، سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگی وزارت امور خارجه، اداره کل گمرکات، اداره کل امور مالیاتی، معاونت غذا و دارو، اداره کل حمل و نقل و پایانه ها، اداره کل فرودگاه‌ ها و بانک های استان اصفهان که برخی امتیازات کسب شده جهت این کارت در سایت کانون منعکس می باشد.

 

 دانلود نامه دادگستری استان اصفهان