معرفی کارت کارفرمایی

کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان به جهت لزوم شناخت جایگاه و منزلت کارفرمایان و ارج و قرب نهادن به این قشر از جامعه که از اصلی ترین ارکان توسعه و پیشرفت کشور می باشند بر آن شد تا کارت کارفرمایی را به عنوان ابزاری برای اعلام هویت و معرفی جایگاه کارفرمایان تهیه نماید. به همین منظور این کانون با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مبادرت به تهیه و تدوین کارت کارفرمایی نمودند که فرآیند تدوین آیین نامه طی دو سال تلاش و پیگیری مداوم و تشکیل جلسات متعدد هیأت مدیره کانون با کارشناسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان محقق گردید و پس از تصویب نهایی در بهمن ماه 1391 با حضور مسئولین استان، کارفرمایان و فعالان اقتصادی، کارت کارفرمایی رونمایی گردید.

کاربرد کارت کارفرمایی:
این کارت سطح و درجه کارفرما را از لحاظ تعداد پرسنل بیمه شده، سابقه کار مجموعه و ... در سه سطح زرین، سیمین و بلورین مشخص می نماید که به نام کارفرمای آن مجموعه صادر می گردد.

card1