رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران وکانون کارفرمایان استان اصفهان: اگر اراده قوی، روحیه خستگی ناپذیر و تلاش کارگران نباشد چرخی به حرکت در نمی آید

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و کانون کارفرمایان استان اصفهان با اشاره به اینکه تحقق شعار رونق تولید با همت و پشتکار نیروهای شاغل در واحدهای تولیدی ممکن می شود، افزود: اگر اراده قوی، روحیه خستگی ناپذیر و تلاش کارگران نباشد چرخی به حرکت در نمی آید. 

 

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان سهل آبادی گفت: کارگران، بخش مهمی از خانواده کارفرمایان هستند و از دیرباز روابط بسیار نزدیک و پر مهری با کارفرمایان داشته و تامین آسایش و معاش کارگران همواره از مهمترین دغدغه های کارفرمایان محسوب می گردد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و کانون کارفرمایان استان اصفهان بیان داشت: در سالهای اخیر مشکلات فراوان کارفرمایان به دلیل افزایش هزینه های تولید، تغییرات ناگهانی قوانین و مقررات حوزه کسب و کار و دخالت های دولت در روابط بین کارگر و کارفرما، شاهد سردی این روابط بوده ایم که در مواردی منجر به ایجاد تناقش میان کارگر و کارفرما گردیده است.

وی با اشاره به آمار بالای حوادث کار در استان اصفهان افزود: عامل اصلی بروز چنین حوادثی مسائل روحی و عاطفی هستند که ریشه در وضعیت معیشتی کارگران دارد.

سهل آبادی گفت: همه می دانیم که کارفرمایان موظف به بهبود وضعیت معیشتی کارگران هستند ولی از آنجا که در حال حاضر در جنگ اقتصادی هستیم و مدیران واحدهای تولیدی برای ادامه کار با مشکلات فروان داخلی و بین المللی روبرو هستند ، دولت بایستی با ایجاد بسته های حمایتی مانند امکان آموزش نکات ایمنی و ارتقاء مهارت های کارگران، امکان تحصیل رایگان برای فرزندان کارگران، ارائه خدمات ویژه بهداشتی، ایجاد محل هایی برای تفریح و سرگرمی خانواده کارگران و... از یک سو و ایجاد مشوق هایی برای کارفرمایان در جهت حمایت از کارگران از سوی دیگر، نسبت به بهبود کیفیت زندگی کارگران اقدام نماید.

b1331 1 323x215