نقش قانون کار در بهبود فضای کسب وکار

 

سیدعبدالوهاب سهل آبادی رییس کانون کارفرمایان استان اصفهان وخانه صنعت و معدن کشور در گفتگو با روابط عمومی کانون کارفرمایان بیان داشت:

  قانون کار به دلیل آنکه  منبع و ماخذ اصلی تنظیم رابطه کارگر و کارفرما را تشکیل می دهد، در   جامعه ای که بیش از 50 درصد افراد آن را دربر می گیرد، دارای جایگاه ویژه ای است. از تصویب قانون کار در سال 1369 سال‌ها می‌گذرد، اصلاح این قانون بارها مورد نقدهای متعدد قرار گرفت ولی هیچ دولتی اصلاحش نکرد. درموضوع اصلاح پرماجرای این قانون هر دولت تا اندازه‌ای تلاش کرد اما موفق نشد و به دولت بعدی واگذار شد، در حال حاضر هنوز اصلاح این قانون مسكوت مانده وهمان قانون با اشکالات متعدد در حال اجراست.

 وی تصریح کرد روح قانون کار حمایت از کار و تولید  و ایجاد امنیت ، عدالت و نظم اجتماعی است اما آنچه درحال حاضر در روابط بین کارگرو و کارفرما به عنوان قانون کار حاکم است، به اعتقاد کارفرمایان قانون حمایت از کارگر است و رسالت آن به جای حمایت از تولید، پشتیبانی از نیروی کار است.

 آنچه در اینجا موجب سوال است این که چرا در شرایط تحریم های ظالمانه فعلی و در زمانی که بیکاری در جامعه ما بیداد می کند، قانون کار نباید به گونه ای باشد که باعث بهبود و حفظ روابط کاری شود و اغلب دیده می شود که این قانون نه تنها باعث بهبود روابط بین کارگر و کارفرما نمی‌شود، بلکه  موجبات اختلاف بین آنها را فراهم می کند.

 سهل آبادی بیان کرد که  قانون کار فعلی دست کارفرمایان بخش خصوصی را برای استفاده بهینه از نیروی کار بسته است. در این قانون علاوه بر اینکه حمایت از کارگر و کارفرما یکسان نیست، میزان کارآمدی در دو بخش دولتی و خصوصی یکسان نیست. در بخش دولتی مشکل جذب نیرو بسیار اندک است اما در بخش خصوصی جذب نیرو با مشکلات بسیاری همراه است.که مهمترین آن ماده 148 این قانون است که کارفرما راملزم به بیمه کردن کارگرنزدسازمان تامین اجتماعی می کند که به هیچ عنوان نیز قابل توافق میان طرفین نمی باشد حتی اگر کارگر درجای دیگری بیمه باشد وخودش اعلام کند نیازی به بیمه ندارد بازهم بایستی کارفرما او را بیمه نماید که این مسئله بار مالی مضاعفی را بردوش کارفرما     می نهد وهیچگونه خدمات اضافه تری ازطرف تامین اجتماعی به کارگر ارائه نمی گردد. بنابر این باید قوانین بیمه بیکاری و بیمه تامین اجتماعی نیز به عنوان قوانین پشتیبان، همگام با قانون کار اصلاح شود.

درپایان وی متذکرشد کارشناسان کانون کارفرمایان درسنوات گذشته طرحهایی را برای اصلاح قانون کار به مجلس محترم شورای اسلامی عرضه داشتند که هنوز پشت درهای مجلس درانتظار طرح درصحن علنی مانده است واظهار امیدواری کرد، باتوجه مسئولین به اصلاح قانون کارکمک شایانی به سالم سازی فضای کسب وکار ودرنتیجه معیشت کارگران زحمتکش شود.