مزیت کارت کارفرمایی

مزیت های کارت کارفرمایی:

one  جایگاه قانونی از سوی دستگاه قضایی به عنوان وثیقه

two  معرف سطح، اعتبار و حوزه فعالیت صاحب کارت

three  جهت تسهیل در امور روزمره کارفرمایان

four  مزیت رقابتی برای سطوح مختلف دارندگان کارت

هدف دیگر کانون از صدور این کارت، تسهیل و تسریع در امور روزمره کارفرمایان می باشد. هیأت مدیره کانون به منظور تحقق این امر، جلسات متعددی را با ادارات و ارگان های مختلف استان جهت اخذ امتیازاتی برای دارندگان کارت کارفرمایی برگزار نمودند از جمله تشکیل جلسه با دادگستری کل، سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگی وزارت امور خارجه، اداره کل گمرکات، اداره کل امور مالیاتی، معاونت غذا و دارو، اداره کل حمل و نقل و پایانه ها، اداره کل فرودگاه‌ ها و بانک های استان اصفهان که برخی امتیازات کسب شده جهت این کارت در سایت کانون منعکس می باشد.

 

 دانلود نامه دادگستری استان اصفهان